Website: www.leer-goed.nl
Email: ria.wouters@outlook.com

KvK: 37113046
BTW: 088574593B01

LEER-GOED
Koewijzend 43A
1689CH Zwaag, Nederland
+31 (0) 651506622

Algemeen

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van LEER-GOED ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37113046 te Zwaag.

Op alle producten en diensten van LEER-GOED zijn de volgende verkoop-,  leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. LEER-GOED heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Op overeenkomsten en bestellingen is het Nederlandse recht van toepassing. Door plaatsing van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Prijzen & Betaling

Alle prijzen, tenzij anders aangegeven,  zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten boven het aankoopbedrag van €100,00 zijn de verzendkosten voor LEER-GOED.

Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

Betaling van het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 5 dagen na de besteldatum.

Artikelen worden gedurende deze periode voor je gereserveerd. Als de betaling binnen is, worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden. Je ontvangt hiervan een bevestiging per email, met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Maten en afwerking

Alle producten van LEER-GOED worden met de hand gemaakt, ze zijn uniek of in beperkte oplage gemaakt. Het kan voorkomen dat er kleine verschillen in maten en afwerking ontstaan. Het kan dat de kleuren op je beeldscherm iets afwijken van de werkelijke kleuren. 

Levertijden & Verzending

Het betaalde product wordt geleverd zolang de voorraad strekt en de betaling is ontvangen. Na bestelling streeft LEER-GOED er naar om binnen 1-3 werkdagen het product aan te bieden.

De bezorging van het product aan het adres van de afnemer wordt uitbesteed aan een Nederlandse vervoerder, in de meeste gevallen PostNL. Producten worden aangetekend verstuurd en zijn traceerbaar. LEER-GOED is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van het product.

Bij bezorging aan huis heeft LEER-GOED aan haar leveringsplicht voldaan wanneer een product een keer aan de afnemer is aangeboden. Het rapport van de vervoerder verstrekt volledig bewijs van levering.

Het adres dat de afnemer kenbaar maakt aan LEER-GOED tijdens het bestelproces geldt als bezorgadres van levering. LEER-GOED is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het foutief opgeven van het bezorgadres.

LEER=GOED is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van verzonden producten.

Retourzending

Ondanks de grote zorg die LEER=GOED besteedt aan haar producten en de verzending, kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent met je aankoop. Graag binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling via de mail melding maken van je ontevredenheid met opgaaf van reden.

Je mag het op eigen kosten en risico binnen 14 dagen retour sturen. Uiteraard kunnen artikelen alleen retour als ze ongebruikt, ongewassen en onbeschadigd zijn. Retour ontvangen artikelen (in originele staat) worden binnen 14 dagen gerestitueerd naar bank- of girorekening. Dit geldt niet voor de gemaakte verzendkosten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk met een duidelijk persoonlijk karakter.

Als de maat of kleur van een artikel dat je hebt besteld niet goed is, dan kun je dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt altijd plaats op basis van gedeelde portokosten.

De afnemer is verplicht het product aangetekend terug te zenden naar:
t.a.v. LEER-GOED,  Koewijzend 43a, 1689 CH, Zwaag, Nederland

Klachten

Mocht je een klacht hebben dan hoor ik het graag en kijken we samen hoe we het probleem kunnen oplossen.

Eigendomsrecht

Het product is eigendom van LEER-GOED, zolang de afnemer nog niet aan de volledige (betaal)plicht, binnen de overeenkomst, heeft voldaan.

LEER-GOED, of een door LEER-GOED aan te stellen derde, heeft toestemming van de afnemer om in alle gevallen waarin LEER-GOED haar eigendomsrechten wil uitoefenen, de plaatsen te betreden waar haar producten zich bevinden al dan niet mee te nemen.

Garantie

LEER-GOED garandeert er alles aan te doen om haar product te voldoen aan redelijke eisen met betrekking tot bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De afnemer is verplicht om na ontvangst van het bestelde product, eventuele gebreken direct schriftelijk of per email te melden. Dit kan door een mail te sturen naar ria.wouters@outlook.com. Hierop volgt het aanbieden van een oplossing vanuit LEER-GOED.

Mocht u het niet eens zijn met de geboden oplossing dan kunt u alsnog het product binnen de eerste 14 dagen terugsturen. Zie 'Retourzending'.

Garantie op het product vervalt wanneer er zonder overleg door, door afnemer zelf of derden getracht wordt, het gebrek te herstellen.

Het in gebruik nemen van het product, na constatering van gebreke doet gehele garantie vervallen te samen het recht op reclamering.

Aansprakelijkheid

Leer-Goed is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen of andere objecten. Dit is uitgesloten, waaronder mede een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ook vergoeding van gevolgschades, indirecte schade en/of financiële schade is uitgesloten.

Overmacht

Wanneer LEER-GOED ten gevolge van overmacht geen product kan leveren is zij niet aansprakelijk.

Omstandigheden die onder overmacht vallen zijn te herleiden naar een niet alledaagse, ‘vreemde’ oorzaak. Stakingen, overheidsmaatregelen, ziekte, storingen, problemen omtrent (vertraagde)levering, zijn enkele voorbeelden van overmacht.

Waar mogelijk zullen LEER-GOED verplichtingen worden opgeschort, waar nodig gedeeltelijk of volledig ontbonden. In geen geval is LEER-GOED verantwoordelijk voor een schadevergoeding of een eventuele boete.

Privacy

Als je een bestelling plaatst, heeft LEER-GOED je naam, emailadres, adres- en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van de status van je bestelling op de hoogte te houden. Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Je adresgegevens worden alleen aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling (zoals PostNL en DHL) doorgegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. LEER-GOED gebruikt cookies om je te herkennen wanneer je de www.leer-goed.nl nogmaals bezoekt. Door cookies te gebruiken kan LEER-GOED informatie verzamelen over het gebruik van de website en deze verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wil je geen cookies ontvangen, dan kun je dat in je browser instellen.

Vragen

LEER-GOED streeft naar tevreden klanten. Mocht je vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van LEER-GOED, dan wordt LEER-GOED daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

Copyright, afbeeldingen en teksten

Alle afbeeldingen en specificaties gegevens op de website zijn indicatief en gelden als benadering. De ‘echte’ kleur van producten kan bijvoorbeeld afwijken en is geen reden tot het ontbinden van een overeenkomst of een schadevergoeding.

Het is niet toegestaan om tassen na te maken en teksten of beelden te kopiëren, op te slaan of te verspreiden. Evenals deze voorwaarden zonder toestemming van LEER-GOED.